nonstopreclame.nl

Reclame is een marketingcommunicatie waarbij gebruik wordt gemaakt van een openlijk gesponsorde, niet-persoonlijke boodschap om een product, dienst of idee te promoten of te verkopen. 465 Sponsoren van reclame zijn meestal bedrijven die hun producten of diensten willen promoten. Reclame onderscheidt zich van public relations doordat een adverteerder betaalt voor en controle heeft over de boodschap.Het verschilt van persoonlijke verkoop doordat de boodschap niet persoonlijk is, d.w.z. niet gericht op een bepaald individu. :661,672 Reclame wordt gecommuniceerd via verschillende massamedia, waaronder traditionele media zoals kranten, tijdschriften, televisie, radio, openluchtreclame of direct mail; en nieuwe media zoals zoekresultaten, blogs, sociale media, websites of tekstberichten. De feitelijke presentatie van de boodschap in een medium wordt een advertentie genoemd

nonstopreclame.nl

Hieronder vind je interessante linkjes die te maken hebben met nonstopreclame.nl.